Utbildningar

Träningar 2018

Assessment/community event 20 – 23 March 2018 in Belgium Invitation to a Learning Experience_earlybird

Life-Enriching Education Lab, 7-13 April 2018 in Belgium leelab 2018 flyer

Training for Trainers, 16 days year long programme in Belgium, starting June 2018 http://www.blabla-blabla.be/events/training-for-trainers-16-day-program-2018-belgium/

Träningar 2017

Förstå och praktisera NVC  18-19 nov 2017 i Stockholm  Info här NVC 18-19 nov 2017 F

Life-Enriching Education Lab  1-7 April i Polen http://www.cnvc.org/leeo/2016/11/04/life-enriching-education-lab-europe-2017-leel

Träningar 2016

Retreat i Grekland 2016. Läs mer här 20160129_Greece_Flyer

Tidigare träningar

2015