Utbildningar

Träningar 2017

Förstå och praktisera NVC  18-19 nov 2017 i Stockholm  Info här NVC 18-19 nov 2017 F

Life-Enriching Education Lab  1-7 April i Polen http://www.cnvc.org/leeo/2016/11/04/life-enriching-education-lab-europe-2017-leel

Träningar 2016

Retreat i Grekland 2016. Läs mer här 20160129_Greece_Flyer

Tidigare träningar

2015