Det här kan jag erbjuda

Jag genomför alla slags träningar, från introduktioner med stora grupper till längre program som bidrar till djupare förståelse av behov och hur de påverkar våra relationer. I mina träningar får deltagarna arbeta med egna exempel och pröva sig fram till uttryck som passar dem, baserade på de värderingar som NVC står på.

Jag erbjuder också coaching och medling baserad på NVCs förhållningssätt.

Jag kan också genomföra föreläsningar och träningar på engelska.