Om mig

toweJag är utbildad lärare och tog under 80-talet en fil. kand. i beteendevetenskap vid Stockholms Universitet.

Efter att i många år ha arbetat inom svenskt näringsliv med information, marknadsföring och som journalist – sammanhang där jag fick många tillfällen att fundera över människors motiv och drivkrafter – fick mitt intresse för de ”mjuka frågorna” allt större utrymme i mitt liv.

Sedan 1986 driver jag egen konsultverksamhet och var länge  delägare i Human Matters AB. När jag träffade Dr Marshall B. Rosenberg, USA, 1987 fann jag vad som kom att bli min ”mission”, att dela med mig av hans kunskaper. På www.cnvc.org finns rikhaltig information om den internationella verksamheten.

Efter att ha deltagit i min första träning med Marshall B. Rosenberg i Schweiz bjöd jag in honom till Sverige. Det blev inledningen till ett mångårigt samarbete, bl a genom att assistera vid många av hans tiodagars träningar (IITs). Där grundlade jag min egen NVC-utveckling samtidigt som kännedomen om NVC spreds i Sverige vid hans besök och genom allt fler svenska tränare. Jag har därefter ägnat mitt arbetsliv åt att bidra till att erbjuda NVC till individer och organisationer genom att erbjuda kortare och längre utbildningar. Både i Sverige och utomlands.

Under åren har jag engagerat mig i det internationella arbetet med Center for Nonviolent Communication, dels som styrelsemedlem och dels som Internationell Project Coordinator. Vid sidan av att erbjuda träningsprogram ägnar jag numera en stor del av min tid åt att som del av ”The English Speaking Assessment Team” stödja personer som vill bli certifierade tränare knutna till Center for Nonviolent Communication.

Mer information om certifieringen finns på www.cnvc.org