Erfarenhet som NVC-tränare

Jag är certifierad som NVC-tränare sedan 1994. Jag arbetar både med öppna träningar och internutbildningar.

Under åren har jag skaffat mig bred erfarenhet från såväl den offentliga som privata sektorn. Jag har arbetat med lärare, kriminal- och, sjukvårdspersonal. Från den privata sektorn kan nämnas försäljnings- och servicepersonal, HR- personal och mellanchefer. Jag har också anlitats som tränare i många internationella NVC – träningar. Jag handleder också människor som i sin tur vill dela med sig av NVC som internkonsulter eller tänker sig att gå vidare till certifiering. Jag arbetar som assessor för certifiering av tränare för engelsktalande Europa.

En av starkaste drivkrafterna för mig är att i träningar utforska hur ”makt över/under”, och dess konsekvenser straff och belöning, påverkar hur vi samverkar med varandra och hur NVC kan bidra till ett förhållningssätt präglat av ”makt tillsammans med”, dvs att samverka på ett demokratiskt sätt.

Jag har samarbetat med ett flertal kollegor runt om i världen och varit co-trainer tillsammans med Dr Marshall B. Rosenberg vid många av de 9-dagars träningar (IIT) som Center for Nonviolent Communication arrangerar.